uitvaart Hoorn

Een persoonlijke uitvaart voor groot en klein

Door Uitvaartverzorging Monica Beers in Hoorn

Een mooie en goed geregelde uitvaart helpt bij de verwerking van uw verdriet. Afscheid moeten nemen van iemand die u dierbaar is, is vaak een zeer ingrijpende gebeurtenis in uw leven. Daarom is het belangrijk dat dit afscheid en de uitvaart plaatsvinden op een manier die past bij de overledene en de nabestaanden. U heeft te maken met één persoon die u begeleidt, vanaf het moment na het overlijden tot en met de uitvaart. Ik ben een van de weinige ondernemers die ook de overledene zelf de laatste verzorging geeft, dit eventueel samen met naasten of familie. Er komen dus geen vreemde mensen over de vloer kort na het overlijden.

Samen tot de juiste beslissingen komen

Het is heel belangrijk om tijd en ruimte te nemen om uw wensen voor de uitvaart te bespreken. Dit kan niet op één dag. Daarom zal ik, indien gewenst, regelmatig langskomen om de mogelijkheden door te spreken en te komen tot verantwoorde beslissingen. Ieder detail, hoe klein ook, kan van grote betekenis zijn voor de geëmotioneerde nabestaanden. Een uitvaart kan door zijn soberheid of juist zijn extravagantie mooi zijn. Mijn aandacht voor u en de situatie waarin u zich bevindt werkt ondersteunend. Door mijn opgedane kennis geef ik u zinvolle informatie. Zo geef ik u informatie over onder meer: 

  • kisten
  • lijkwaden
  • rouwdrukwerk
  • vervoersmogelijkheden

  • rouwsieraden
  • urnen
  • levende muziek
  • herdenkingsboeken
  • grafmonumenten
  • verschillende opbaargelegenheden in de regio West-Friesland

Samen vinden we een invulling die het beste past bij uw gedachten en gevoelens over het afscheid. Er wordt mij na de uitvaart wel eens gevraagd of ik familie of een vriendin ben van de overledene. Een groter compliment is toch niet denkbaar?

Ik wil graag contact opnemen

persoonlijke uitvaart

Geef kinderen een rol

Ik wil groot en klein zorgzaam begeleiden. Kinderen beleven een afscheid heel anders dan een volwassene. Door hen te betrekken en een rol te geven, voelen ze zich erkend en betrokken en dat is vooral bij kinderen belangrijk voor de verwerking van een verlies.

Het overlijden van een kind
Kinderen zouden niet mogen sterven. Toch gebeurt dit soms, door wiegendood, een ziekte of ongeval. Soms sterft een kind al vóór de geboorte of kort daarna. In zo'n situatie waarin moet worden  nagedacht over begraven of cremeren en de verdere invulling van de uitvaart, worden de gevoelens van ouders vaak heen en weer geslingerd. Van het kindje dat zo werd verwelkomd en gekoesterd, moet opeens afscheid worden genomen. Dat kan alleen als de ouders daar heel actief bij betrokken worden. Ouders of familieleden kunnen bijvoorbeeld het kindje zelf verzorgen, kleden en bij het afscheid het kistje zelf dragen.

Neem contact op